Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

Βασικοί Ορθογραφικοί Κανόνες

Διαβάζω κάποιους ορθογραφικούς κανόνες για να αποφύγω λάθη στην Ορθογραφία μου.
Πάτα την εικόνα

1 σχόλιο:

  1. εγώ μπορεί να κάνω ορθογραφικά λάθη και δεν έχω μακροσκελεί διπλώματα... στην φιλοσοφία ψάχνω αντίπαλον Η χαμιλεί ποιοτική στάθμη παιδείασ σε όλλεσ τισ κοινωνίεσ των εθνών επιβεβαιώνεταιαπο 70% των ειδήσεων που αναφέρονται σε σκάνδαλα εδώ προταθλιτέσ είναι όσει έχουν μεγάλα μακροσκελεί διπλώματα γιατροί, δικηγώροι,βουλεφτέσ και όλλη τησ καλλή κοινωνία. Προχωρώ στα υπόλιπα ιδανικά πόλεμοι πείνα ανεργία ναρκοτικά κλπ άλλα ιδανικά τησ για να εξαφανιστούν οι πόλεμοι ανεργεία κλπ επιβάλεται να γίνει ένα παγγόσμειο συνέδρειο θρησκιών, με το θέμα συζήτησεισ πάνω στο στρόγκιλω τραπέι σαν βάσει Η συζήτησει θα γίνει υπο την επίβλεψει του Ο.Η.Ε.και ο στόχοσ τησ συζήτησεισ να είναι η μία θρησκία με την άλλη, να μην διαφέρουν πάνω απο 10 με 15% μεταξήτουσ δεν δικαιούμαστε να λέμε ότι είμαστε μορφομένει κοινωνία, όταν για χάρει τισ θρησκίεσ γίνονται πόλεμοι. Με δύο τρόπουσ μπορεί να σταματήσει μια κοινωνία όρθεια ο ένασ είναι οι θρησκίεσ και ο άλωσ και έχω γραψει το ποιό ποιοτικό μου φιλόσοφο που λεει ότι η ύπαρξει θρησκιών σε όλλα τα έθνει τησ γησ επιβεαιώνει την έλειψει ποιοτικήσ παιδείασ και αυτί η έλειψει επιβεβαιώνεται πολίπλευρα όπωσ ανέφερα με τα μακροσκελεί διπλωματα. ΆΝ δεν γίνουν αυτέσ οι μεταριθμήσεισ σε θρησκία και ποιοτική παιδεία, σε όλλα τα έθνει τησ γησ φτ΄χια, πείνα ανεργεία και πόλεμοι θα θα θριαμβέβουν πάνω στο πλανίτη μασ και με την λογική απογορέβεται να χρεισημοποιηθεί η υψιλή τεχνολογία είναι απογορευτική γιατί με την παρούσα χαμιλή ποιοτική στάθμει που έχουν οι κοινωνίεσ των εθνών άν αφεθή ελευθερει η τεχνολογία η κάθε ομάδα φανατικων θρησκευτικών αντιλήψεων με λίγη προσπάθεια θα κάνει μια ατομική βόμβα να σκοτόσουμε τουσ απιστουσ π.χ. το μόρφομα των μουλάδων παιδεραστων του ισλάμ το ξέρετε ότι απο το 1960 υπάρχει υψιλή τεχνολογεία, που άν η ατομική ενέργεια χρισημοποιηθεί για ηρινηκούσ σκοπούσ, οι επιστίμονεσ μπορούν να συλέγουν τα συστατικά που γίναιται το ψωμί και να κάνουν ψωμί θα πρώτον δεν θα υπάρχουν άνεργει ανάλογα με το εργατικό δυναμικό τησ του κάθε έθνουσ τα κομπιούτερσ θα βγάζουν δύο τρισ ώρεσ όσεσ χρειάζεται να βγεί η ανάλογει εργασιακή παραγωγεί που χρειάζεται η κάθε κοινωνία η διστηχεία φτώχια ανεργία θα εξαφανειστούν και θαμπουν στο χρονοντούλαπω τησ ιστορίασ όπωσ και οι θρησκίεσ όταν τισ είχαν ανάγκει οι κοινωνίεσ των εθνών ήταν παρών και μετά την εφαρμογή μιασ ποιοτικήσ παιδείασ μόνεσ τισ θα πέσουν σαν όριμα φρούτα και θα μπούν στο χρονοτούλαπω τησ ιστορίασ ο κύνδινοσ ενόσ θερμοπυρινηκού πολέμου απεφέχθει χάρισ στην ψυχρεμεία του ρώσου προέδρου πούτιν για να μιλήσω παραβολικά τουσ χυρίζετε σαν γιατρό σε ψυχηατρείο απένατη στον ασθενή του και ο μόνοσ απο τουσ διτηκούσ υγέτεσ που ύταν σόφρον ήτα ο τράμπ και βλέπαιται τώρα τι γίνεται στην αμερική πέσαν με τα μούτρα πάνω στον ντράμπ να των ξεσχήσουν τισ σάρκεσ του έκαναν'ονειρα να βάλουν το ισλάμ παγγόσμειο χωροφήλακα σε όλουσ τουσ υπήρουσ τησ γησ να γυρίσουν τισ κοινωνίεσ των εθνων 1000 χρόνια στο στοταδισμό και το δράμα σύμερα 6-2-217ήταν η επέτιοσ τησ το γενιτικό οργανω κλιτορίδασ στο ισλάμ μόλεισ γύναιται μια μουσουλμάνα την κόβουν την κλιτορίδα για να μην αισθάνεται ιδονεί την ώρα του έρωτα κτινοδεία σκέτι για δούμαι θα πραγματοποιηθούν αυτέσ οι ψυχανόμαλεσ φυλοδοξίεσ του π. ναζισμού? τα πολιτικά ανδρίκελλα κυβερνήσεισ μησθοφόρει και δωσίλογει του ναζισμού να πετήχει ο ροτσιλτ και σόροσ να κάνουν τισ ευρώπέεσ κρυόκολεσ και ανοργαμικέσ ζωντανέσ νεκρέσ χωρίσ ιδονή και απόλαφσει στον έρωτα κουράστικα άλλη μέρα πάλη ευχαριστώ φιλόσοφερ αριστογένησ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Γράψε το Email σου για να ενημερώνεσαι για ό, τι καινούριο συμβαίνει στο Blog μας!

back to top